AWS News – kwiecień 2021

AWS News – kwiecień 2021

Subiektywny wybór najciekawszych (dla mnie) nowości w AWS, które pojawiły się w kwietniu 2021.

Python Support for Amazon CodeGuru Reviewer is now generally available

Amazon CloudGuru, czyli usługa, która pozwala na analizę kodu aplikacji od teraz radzi sobie także z Pythonem.

IAM Access Analyzer makes it easier to implement least privilege permissions by generating IAM policies based on access activity

Access Analyzer potrafi wygenerować rolę na podstawie zdarzeń zapisanych w CloudTrail.

You can now deploy CloudFormation Stacks concurrently across multiple AWS regions using AWS CloudFormation StackSets

Uff, od teraz stacki CloudFormation wdrażane ze StackSetów będą deployowane równolege na kilka regionów.

eksctl now supports creating node groups using resource specifications and dry run mode

eksctl, czyli narzędzie cli do tworzenia klastrów w usłudze EKS umożliwia między innymi tak zwany dry-run czyli tworzenie klastra bez rzeczywistego jego tworzenia. Dostaniemy tylko wynik operacji. Ktoś, kto używa kubectl, wie o czym mowa.

Uproszczone zostało także tworzenie samych klastrów, a właściwie worker nodów.

AWS CloudFormation Modules now Provides YAML and Delimiter Support

Według mnie działało to już wcześniej. Ale warto wiedzieć, że moduły Cloudformation wspierają już oficjalnie YAML-a.

Amazon EventBridge introduces support for cross-Region event bus targets

Nowa możliwość przesyłania eventów z EventBridge. TEko destination można wybrać EventBridge w innym regionie.

Amazon EC2 enables replacing root volumes for quick restoration and troubleshooting

Od teraz możemy wymienić główny dysk twardy w instancji EC2 bez konieczności jej zatrzymywania. Możemy przywrócić stan początkowy lub cofnąć się do konkretnego snapshota dysku.

Amazon SNS grows the set of message filtering operators

AWS dodał do SNS kolejne operatory, które umożliwiają/ułatwiają filtrowanie wiadomości przekazywanych do subskrybentów.

Comments are closed.