AWS News – listopad 2020

AWS News – listopad 2020

Subiektywny przegląd ciekawych nowości AWS z listopada 2020.

AWS Lambda now supports Amazon MQ for Apache ActiveMQ as an event source

AWS Lambda i amazon MQ to teoretycznie dwa różne światy. Ale jest czasem potrzeba integracji pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Możesz od teraz wyzwalać funkcje Lambda za pomocą zdarzeń w Amazon MQ for Apache ActiveMQ.

AWS Fargate for Amazon ECS launches features focused on configuration and metrics

Fajna zmiana jeżeli chodzi p przekazywanie zmiennych środowiskowych do tasków w ECS Fargate. Nie musimy już definiować poszczególnych wartości, można przygotować plik ze zmiennymi

#Comment
VARIABLE1=VALUE1
VARIABLE2=VALUE2

i przekazać referencję do niego w definicji taska

"environmentFiles": [
        {
          "value": "arn:aws:s3:::bucket_name/filename.env",
          "type": "s3"
        }
      ]

Introducing EC2 Instance rebalance recommendation for EC2 Spot Instances

Instancje Spot to bardzo ważna usługa w AWS. I, moim zdaniem, sposób w jaki działają daje AWS przewagę nad innymi dostawcami chmury.

Dwie minuty przed terminowaniem instancji dostawaliśmy sygnał od AWS. Był czas na zapisanie wyników pracy, posprzątanie. Od teraz AWS poprzez EventBridge prześle nam także informację, że zwiększa się ryzyko, że nasz maszyna wirtualna może być nam odebrana (EC2 Instance rebalance recommendation). Informacja ta będzie także dostępna w metadanych instancji Spot.

Amazon ECS now supports the use of Amazon FSx for persistent, shared storage for Windows containers

Kontenery Windows to nie jest coś co uruchamiamy najczęściej. Ale istnieją gotowe rozwiązania, które chcemy skonteneryzować i tutaj może okazać się to niezbędne. W aplikacjach kontenerowych „wyzwaniem” potrafi być storage i wymiana plików pomiędzy poszczególnymi instancjami naszych aplikacji. Od teraz AWS umożliwia podłączenie pod kontenery uruchomione w usłudze ECS sieciowego systemu plików Amazon FSx for Windows File Server.

Amazon EventBridge introduces support for Event Replay

EventBridge to usługa, w dużym skrócie, która pozwala na przesyłanie zdarzeń pomiędzy różnymi komponentami naszych rozwiązań. Możemy np. zareagować ma upload pliku do Bucket S3. Można już archiwizować takie eventy i ponowić na nich działania.

Pozostając przy naszym uploadzie pliku do S3. W jakiś sposób zareagowaliśmy, ale zmieniliśmy sposób w jaki ta reakcja ma się odbywać. Możemy zaimplementować zmiany i jeszcze raz wykonać tzw. replay zdarzeń.

Lightsail Containers: An Easy Way to Run your Containers in the Cloud

Nie trzeba już korzystać z usług ECS lub EKS aby uruchomić w chmurze AWS aplikację w kontenerze. Możemy skorzystać z usługi Lightsail i zrobić to w bardzo prosty sposób.

Po kilku minutach dostajemy endpoint i nasza aplikacja jest dostępna dla świata.

Mona oczywiście podpiąć swoją domenę i certyfikat.

AWS Step Functions now supports Amazon API Gateway service integration

Kolejne dwie usługi dostały integrację ze Step Functions. Za ich pomocą można teraz wykonywać działania z Kubernetesem w AWS

oraz wywoływać endpointy w usłudze API Gateway

AWS CloudFormation change sets now support nested stacks

Na tą możliwość czekaliśmy długo. Od teraz usługa Cloud Formation wspiera change sety w zagnieżdżonych (nested) stackach. Możemy więc podejrzeć jak nowy template wpłynie na nasze zasoby we wszystkich stackach. Zobaczymy co zostanie zmienione, co dodane i ewentualnie co usunięte.

AWS Managed Microsoft AD adds automated multi-region replication

Często, szczególnie w większych organizacjach, korzystamy z usług tożsamości opartych o Microsoft AD. Od teraz AWS może replikować AWS Managed Microsoft AD pomiędzy regionami. W przypadku dużego ruchu ograniczy to koszty przesyłania danych, a nasi użytkownicy będą zadowoleni, bo wszystko będzie bliżej Nich i powinno szybciej działać.

Announcing Code Signing, a trust and integrity control for AWS Lambda

Możemy tak skonfigurować funkcje Lambda, aby mogły korzystać tylko z podpisanego kodu. Będziemy pewni, że uruchomiony kod nie został zmieniony od momentu jego podpisania, a sam podpis nie wygasł lub nie został odwołany.

Now you can use Amazon Kinesis Data Streams to capture item-level changes in your Amazon DynamoDB tables

Każdą zmianę danych w tabeli DynamoDB możemy teraz przesłać do strumienia Kinesis. To umożliwi np. analitykę danych z pomocą Kinesis Data Analytics lub przesłanie danych do innych usług AWS za pomocą Kinesis Firehose.

You now can use a SQL-compatible query language to query, insert, update, and delete table data in Amazon DynamoDB

No to o DynamoDB już nie możemy mówić NoSQL. 😉 AWS dodał obsługę PartiQL i możliwe jest używanie języka zgodnego z SQL do przeszukiwania danych. Opóźnienia podobno zostają na dotychczasowym, niskim poziomie. Ponownie mamy obniżony próg wejścia. Myślę, że z SQL sporo ludzi miało do czynienia.

 

AWS Lambda now supports batch windows of up to 5 minutes for functions with Amazon SQS as an event source

Do tej pory wiadomości z kolejek SQS były wysyłane w paczkach do 10. Od teraz możemy zdefiniować okno czasowe aby umożliwić kolejce zgromadzenie większej liczby wiadomości przed wywołaniem funkcji  Lambda. To maksymalnie 5 minut. Maksymalna ilość wiadomości w jednej paczce to teraz 10000.

AWS Step Functions now supports Synchronous Express Workflows

Dla krócej trwających ekspresowych Step Functions można teraz wykorzystywać wywołania synchroniczne, które od razu zwracają rezultat. Można na przykład za pomocą Step Function obsłużyć wywołania z API Gateway i od razu zwrócić użytkownikowi rezultat operacji.

Ułatwi to też integrację z istniejącymi systemami lagacy.

Announcing Modules for AWS CloudFormation

Na tą możliwość czekało wielu z nas. Reużywalność kodu CloudFormation, możliwość zdefiniowania zasobów i wieokrotne ich użycie. Super, że nareszcie możemy zdefiniować np. wzorcową instancję EC2 lub bucket S3, zapisać jako moduł i użyć w wielu szablonach.

Przykładowe moduły można znaleźć na GitHubie. A trochę więcej napisałem o tym kilka dni temu.

Comments are closed.