AWS News – luty 2021

AWS News – luty 2021

Poniżej mój subiektywny przegląd ciekawych nowości AWS z lutego 2021.

Dostęp do bucketów S3 z on-premises stał się łatwiejszy. Dostaniemy prywatnego endpointa i nie musimy już używać publicznych adresów IP, konfigurować IG itd.

AWS Lambda now supports Node.js 14

Ja co prawda nie używam Node.js, ale ta nowość zapewne zainteresuje kilka osób. Node.js odstępne jako runtime dla funkcji Lambda.

Do tej pory mogliśmy polegać na cookies generowanych automatycznie przez ALB. Teraz możemy sami ustawić np. nazwę cookie. Nie przetestowałem, ale podobno jest możliwe ustawienie przebiegów requestów nawet w przypadku kilku load balancerów połączonych ze sobą w łańcuch.

AWS WAF adds support for JSON parsing and inspection

AWS umożliwił tworzenie w usłudze WAF reguł pozwalających na monitorowanie przesyłanych do nas danych w formacie JSON. Można sprawdzić zarówno strukturę, jak i zawartość.

AWS Fargate increases default resource count service quotas to 1000

Do tej pory limit tasków ESC lub podów w modelu Fargate wynosił 500. Wartość wydaje się kosmiczna i dla większości z nas będzie trudna do osiągnięcia. Ale są rozwiązania, dla których ten limit był problemem. Od teraz wynosi 1000.

Amazon EKS now supports Kubernetes version 1.19

Kolejna wersja Kubernetesa dostępna w AWS. Tutaj zobaczysz jakich możesz spodziewać się zmian i nowości.

AWS Config now supports Amazon container services

AWS Config może od teraz monitorować Twoje zasoby uruchomione w kontenerach. W grę wchodzą zarówno Amazon Elastic Container Service jak i Amazon Elastic Kubernetes Service. Config może na przykład monitorować twoje klastry pod kątem zmian w konfiguracji.

Comments are closed.