AWS news – luty 2022

AWS news – luty 2022

Poniżej mój comiesięczny i subiektywny przegląd nowości w AWS, czyli AWS news – luty 2022. Zapraszam.

AWS Step Functions adds mocking support for testing workflows locally

Dostaliśmy możliwość testowania przepływów StepFunctions bez konieczności korzystania z „prawdziwych” usług AWS. Możemy sobie takie odpowiedzi z usług zamockować i przeprowadzić w pełni lokalne testy.

Przykład można zobaczyć na blogu AWS.

AWS Secrets Manager now supports rotation windows

AWS Secret Manager pozwala miedzy innymi na automatyczną rotację np. haseł do baz danych. Od teraz można ustawić sobie okna czasowe, w których taka zmiana będzie mogła nastąpić. Instrukcja na blogu AWS.

Amazon VPC now supports an AWS-managed prefix list for Amazon CloudFront

Można już w łatwy sposób ograniczyć ruch np. do maszyn wirtualnych tylko do połączeń przychodzących z CloudFront. AWS udostępnił listę prefiksów

 

którą możemy wykorzystać przy tworzeniu InboundRule w security grupach.

 

Amazon S3 Batch Replication synchronizes existing data between buckets

Jest już możliwe zreplikowanie istniejących obiektów do innych bucketów S3. Pozwoli to na przykład na łatwe wrzucenie do bucket istniejących już w usłudze plików.

Więcej tutaj.

AWS App Runner adds support for Amazon VPC

Oczekiwana nowa możliwość. Można już komunikować się z aplikacji uruchomionych w usłudze App Runner z innymi zasobami dostępnymi w VPC. Umożliwi to na przykład połączenia do baz danych w usłudze RDS, do Redisa itd. bez konieczności łączenia się przez internet. Pozwoli to często także na usunięcie naszych ulubionych Nat Gateways i skorzystanie z endpointów.

Zainteresowani mogę przeczytać deep dive o tym jak działa networking w usłudze. Dostępny jest także przykład prostej aplikacji, która pracuje z usługą RDS.

AWS Announces the General Availability of AWS CloudFormation Hooks

Ta nowość odbiła się szerokim echem w tak zwanej społeczności. W przypadku tworzenia, uaktualniania lub kasowania stacków Cloudformation możemy uruchomić sobie jakąś logikę.

AWS przygotował też dla nas Hooki, które możemy użyć. Więcej tutaj.

Dostępne są także przykładowe hooki, oraz warsztat.

Announcing sub-millisecond read latencies for Amazon Elastic File System

Dostęp do plików w usłudze EFS będzie jeszcze szybszy. Piszą o 600ms. Więcej na blogu AWS.

Introducing auto-adjusting budgets

To może być fajne. Teraz wielkość budżetu może być ustalana automatycznie przez AWS na podstawie zużycia w poprzednich miesiącach.

W przypadku zmiany otrzymamy oczywiście powiadomienie.

Announcing the general availability of AWS Backup for Amazon S3

Usługa AWS Backup obsługuje już oficjalnie S3.

Zwróćcie tylko uwagę na ceny. S3 standard

I backup

Wygląda jak dobry sposób na podwojenie kosztów…

AWS Lambda adds support for .NET 6

AWS Lambda dostała wsparcie dla .NET w wersji 6.

Więcej można przeczytać na blogu AWS.

Announcing TypeScript native support in the AWS Serverless Application Model (AWS SAM) CLI (using esbuild) (public preview)

Co prawda dopiero jako Public Preview, ale AWS udostępniło natywne wsparcie dla TypeScript w SAM.

Dostępny jest przykład na blogu AWS.

AWS App Runner adds a Java platform

AWS App Runner, o którym pisałem już między innymi tutaj, dodał wsparcie dla Javy.

Amazon CloudWatch Agent adds support for Configurable Log Group Retention

Amazon CloudWatch Agent umożliwia skonfigurowanie jak długa będą przechowywane logi. Domyślnie jest to nieskończoność, a teraz można to ustawić także na okres od 1 dnia do 10 lat.

Amazon CloudWatch Agent adds Support for Log Filter Expressions

Amazon CloudWatch Agent umożliwia skonfigurowanie filtrów dla gromadzonych logów. Pozwoli to, za pomocą dwóch opcji matchexclude na wybranie logów, które mają być gromadzone.

 

Comments are closed.