AWS News – marzec 2021

AWS News – marzec 2021

No to lecimy. Subiektywny wybór nowości w AWS w marcu 2021.

The AWS Lambda console now features a new navigation design

W sumie za często nie zaglądam do konsoli przy pracy z funkcjami Lambda. Ale zmiany pokazują jak zmienia się sama usługa. Mamy co raz więcej możliwości, ale także staje się ona co raz bardziej skomplikowana. Tu możesz zobaczyć jak to wyglądało pod koniec 2017 roku.

Amazon EventBridge now supports propagation of X-Ray trace context

Ta zmiana spadła mi jak manna z nieba. Od tej pory możemy śledzić w usłudze X-Ray nasze aplikacje serverless, które zostały wywołane z EventBridge. Tu więcej na ten temat.

Amazon EventBridge introduces support for API Destinations

Kolejna zmiana, która pozwoli na uproszczenie i zmniejszenie ilości kodu, który piszemy sami. Jako subskrybentów możemy dodać do EventBridge endpointy REST i zostaną do nich przesłane zdarzenia z naszego event busa.

AWS Step Functions adds tooling support for YAML

Od tej pory tworząc StepFunctions np. za pomocą CloudFormation możemy je definiować za pomocą YAMLa. Fajnie.

AWS Secrets Manager now provides support to replicate secrets in AWS Secrets Manager to multiple AWS Regions

AWS Secrets Manager może już automatycznie replikować sekrety pomiędzy regionami. Znowu będzie łatwiej.

Introducing Lower Cost Storage Classes for Amazon Elastic File System

Pojawiła się nowa, tańsza o 47% klasa storage w usłudze EFS.

S3 Object Lambda allows you to add your own code to S3 GET requests to modify and process data as it is returned to an application

Pięknie. Pod requesty GET do bucketów S3 możemy podpiąć funkcję Lambda, która będzie na przykład manipulowała zwracanymi danymi. Resizing obraków? Rozpakowywanie archiwum? Odpada tworzenie własnego API. Czyli łatwiej i taniej.

Amazon EKS reduces cluster creation time by 40%

Klastrów Kubernetesa nie tworzy się może zbyt często, ale przyśpieszenie tej czynności o 40% cieszy. AWS chwali się, że teraz zajmuje to średnio około 9 minut.

Amazon and Red Hat announce the General Availability of Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)

Można już oficjalnie uruchamiać klastry OpenShift na platformie AWS. Usługa weszła w status GA.

AWS CloudTrail Adds Logging of Data Events for Amazon DynamoDB

Dodano możliwość zapisu w CloudTrail eventów związanych z danymi w DynamoDB. Można filtrować zapisywane zdarzenia.

Comments are closed.