AWS news- sierpień 2022

AWS news- sierpień 2022

Mój comiesięczny i subiektywny przegląd nowości w AWS, czyli AWS news – sierpień 2022. Zapraszam.

AWS news – sierpień 2022

Amazon S3 increases the maximum number of S3 Access Points and adds support for Amazon Redshift, Amazon CloudFront, and Amazon SageMaker Feature Store

Zwiększono do 10000 maksymalną liczbę access poointów S3 w jednym regionie. Dodane zostały także kolejne usługi, które mogą z nich korzystać.

AWS Training and Certification announces AWS Skill Builder subscriptions

Dodano model subskrypcyjny do AWS Skill Builder. W ramach 29$ miesięcznie dostajemy laby i środowiska AWS, na których możemy je bezpiecznie wykonać.

Amazon CloudWatch metrics increases throughput by 150x

W ramach jednego wywołania API Cloud Watch Metrics możemy zapisac teraz 1000 metryk i do 30 wymiarów.

AWS Lambda announces tiered pricing

Lambda potaniała. Nie dla wszystkich, ale jeżeli korzystacie z niej w naprawdę bardzo poważny sposób, to AWS wprowadził poziomy użycia, od których nasze rachunki spadną.

Tutaj więcej na ten temat. Są także przykłady.

AWS Glue now supports Flex execution option

Flex to taki model spotowy dla uslugi Glue. Jeżeli możemy poczekać na potrzebne zasoby compute i ewentualnie je utracić w momencie pracy joba, to Flex da nam oszczędności do 34%.

Tutaj przykład użycia.

Amazon EventBridge now supports receiving events from GitHub, Stripe and Twilio using Webhooks

W łatwy sposób możemy dodać integrację event bridge z GitHub, Stripe i Twilio. Dzieje się to poprzez webhooki uruchamiane za pomocą funkcji Lambda z publicznie dostępnymi urlami.

Amazon EKS and Amazon EKS Distro now support Kubernetes version 1.23

Kubernetes w wersji 1.23 zawitał do EKS. O zmianach można poczytać między innymi tutaj.

Amazon Cognito enables native support for AWS WAF

Możemy chronic nasze user pools w usłudze Cognito za pomocą WAF.

AWS Config now supports 20 new resource types

Mamy 20 nowych zasobów, które możemy monitorować za pomocą usługi AWS Config.

Amazon CloudFront now supports HTTP/3 powered by QUIC

CloudFront wspiera już HTTP/3. Na blogu AWS można poczytać o tym czym jest HTTP/3 i co może dać.

Announcing wildcard support in Amazon EKS Fargate Profile Selectors

Czym jest Fargate możecie przeczytać tutaj. Aby uruchomić pody w tym modelu musimy utworzyć tak zwane profile, które będą te pody wybierały. Od teraz, zarówno dla wartości labelek, jak i namespace możemy użyć znaków specjalnych oraz * aby sobie ułatwić zadanie.

Amazon DynamoDB now supports bulk imports from Amazon S3 to new DynamoDB tables

Dodano możliwość tworzenia nowych tabel (i indeksów) DynamoDB poprzez import danych z S3.

 

Comments are closed.