AWS News – styczeń 2021

AWS News – styczeń 2021

W tym miesiącu mniej rzeczy rzuciło mi się w oczy. Poniżej mój przegląd ciekawych nowości AWS ze stycznia 2021.

Amazon SQS announces tiered pricing

Obniżamy ceny na usługę SQS. Od 1 stycznia im więcej wiadomości, tym mniej będą one kosztowały.

Amazon API Gateway now supports data mapping in HTTP APIs

Powoli API Http gonią możliwościami to co API Gateway oferuje dla api restowych.

 

Od teraz możliwe jest mapowanie danych przychodzących w requeście na odpowiednie parametry przesyłane do usługi AWS oraz danych zwracanych ze zintegrowanej usługi na odpowiedź do użytkownika.

Daleko jeszcze do możliwości API REST, ale jakiś krok został wykonany.

Introducing AWS Transfer Family support for Amazon Elastic File System

Od teraz możemy przesyłać za pomocą protokołów FTP, FTPS i SFTP dane do usługi Elastic File System. Do tej poty było to tylko S3.

Introducing Federated Amazon EKS Clusters on AWS

AWS udostępnił możliwość połączenia za pomocą narzędzia kubefed  dwóch klastrów EKS pracujących w różnych regionach w logiczną całość. Dzięki czemu nasze rozwiązania będą bardziej odporne na występujące w chmurach awarie.

Federated Amazon EKS Clusters on AWS | Architecture Diagram

W chwili obecnej samo narzędzie nie jest jeszcze dostępne w wersji produkcyjnej. AWS udostępnił gotowy szablon CloudFormation aby przetestować rozwiązanie.

Amazon CloudWatch Agent now supports OpenTelemetry APIs and SDKs

Agent usługi CloudWatch może teraz gromadzić dane za pomocą API OpenTelemetry. Pozwoli to na przesyłanie naszych danych do usługi CloudWatch i X-Ray bez instalacji i konfirugowania wielu agentów.

Warte przeczytania

W tym miesiącu zaproponuję jeszcze listę ciekawych rzeczy dostępnych w internecie, które warto, moim zdaniem, przejrzeć.

An Ultimate Guide to AWS Serverless database — DynamoDB

Bardzo fajny artykuł dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć pracę z DynamoDB, a nie wiedzą praktycznie nic o tej bazie.

AWS Aurora vs RDS

Porównanie możliwości i cech AWS Aurora i AWS RDS.

AWS as a Framework

Bardzo ciekawy akrykuł, który proponuje traktować AWS jako kolejny framework, którego używamy podczas tworzenia naszych aplikacji. I coś w tym jest, szczególnie jeżeli oderwiemy się od myśli, że chmura publiczna to głównie maszyny wirtualne.

(Almost) 2 years of using GCP Cloud Run

Krótki opis usługi Cloud Run. Czym jest, kiedy warto jej użyć, a kiedy nie. Czego można się po niej spodziewać.

The Missing Guide to AWS API Gateway Access Logs

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o logowaniu w AWS API Gateway.

5 security mistakes that can break your AWS environment

Bardzo fajny artykuł o tym, jakie podstawowe błędy dotyczące bezpieczeństwa możemy popełnić konfigurując nasze środowisko w AWS.

Comments are closed.