Czyścimy Dockera

Czyścimy Dockera

Po zabawie Dockerem często zostają różnego rodzaju smieci, o których zapominamy. Raz na jakiś czas dobrze jest usunąć wszsytkie kontenery i brazy. Do dzieła:

Zatrzymujemy wszystkie kontenery
docker stop $(docker ps -aq)
Usuwamy wszystkie kontenery
docker rm $(docker ps -aq)
Usuwamy wszystkie obrazy
docker rmi $(docker images -q)

I mamy porządek.

Dla ułatwienia, wersja copy/paste

docker stop $(docker ps -aq)
docker rm $(docker ps -aq)
docker rmi $(docker images -q)
Comments are closed.