Niestandardowe logi i Kubernetes

Niestandardowe logi i Kubernetes

Artykuł ukazał się pierwotnie na blogu Chmurowiska.

Wszyscy lubimy logi. Przydają się na przykład, gdy musimy wyśledzić jakiś błąd w naszych aplikacjach. W przypadku gdy uruchamiamy aplikację za pomocą Dockera i Kubernetesa, najlepiej jeżeli nasze logi zrzucane są na standardowe wyjścia stdout i stderr. Platforma potrafi takie logi zagregować i udostępnić je dla nas za pomocą standardowego polecenia kubectl logs

Uruchommy sobie prostego poda, który co sekundę napisze nam coś na konsoli:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: simple-logger
spec:
 containers:
 - name: logger
  image: busybox
  args: 
  - sh 
  - -c
  - 'i=0; while true; do echo "$i: $(date)"; i=$((i+1)); sleep 1; done'	

Możemy teraz łatwo zobaczyć, co też Pod ma nam do powiedzenia:

Niestandardowe logi

Na pewno część z Was spotkała się jednak z aplikacjami, które zapisują logi i informacje o błędach w sobie tylko znanym miejscu, bez możliwości jego zmiany. Ktoś, kiedyś zakodował np. ścieżkę do pliku z logiem i nie mamy jak tego zmienić. Ciężko będzie się np. dostać go danych przechowywanych w takim miejscu jak /var/log/mojaaplikacja/plik.log.

Mamy więc taką definicję Poda:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: dirty-logger
spec:
 containers:
 - name: logger
  image: busybox
  args: 
  - sh 
  - -c
  - 'mkdir /var/log/ && mkdir /var/log/mojaaplikacja && i=0; while true; do echo "$i: $(date)" >> /var/log/mojaaplikacja/plik.log; i=$((i+1)); sleep 1; done'

I aby pobrać logi z takiej aplikacji musimy dostać się do środka kontenera i te logi odczytać.

Da się. Jest to jednak mało wygodne. No i w przypadku usunięcia Poda tracimy dostęp do tych logów.

Pokażę jak sobie z takim problemem poradzić.

Kubernetes to dość elastyczna platforma. A Pod to niekoniecznie tylko uruchomiony kontener. W Podzie możemy uruchomić kilka kontenerów, dołączyć do niego jakiś wolumin jako storage. I te cechy Poda pozwolą na wybrnięcie z kłopotu i “eksport” logów na stdout.

Poza kontenerem, w którym pracuje nasza krnąbrna aplikacja, do Poda dodamy wolumin, na którym będą zapisywane logi. Dodatkowo dojdzie także pomocniczy kontener, który będzie nasze logi odczytywał z tego samego woluminu i wypisywał na standardowe wyjście.

Mamy więc:

 1. Aplikację pracująca w głównym kontenerze
 2. Aplikacja pomocnicza, pracująca w dodatkowym kontenerze, odczytująca na bieżąco logi i “wyświetlająca” je na konsoli.
 3. Wolumin wewnątrz poda. Podmontowany zarówno do głównego kontenera, jak i aplikacji pomocniczej.

Manifest dla takiego rozwiązania mo©w wyglądać na przykład tak:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: appliaction-logger
spec:
 volumes:
  - name: logsvolume
   emptyDir: {}
 containers:
 - name: application
  image: busybox
  args: 
  - sh 
  - -c
  - 'mkdir /var/log/ && mkdir /var/log/mojaaplikacja && i=0; while true; do echo "$i: $(date)" >> /var/log/mojaaplikacja/plik.log; i=$((i+1)); sleep 1; done'
  volumeMounts:
  - name: logsvolume
   mountPath: /var/log/mojaaplikacja/
 - name: loghelper
  image: busybox
  args:
  - sh
  - -c
  - 'tail -f /var/log/mojaaplikacja/plik.log'
  volumeMounts:
  - name: logsvolume
   mountPath: /var/log/mojaaplikacja/

Teraz nic nie stoi już na przeszkodzie, abyśmy dostali się do logów naszej aplikacji za pomocą standardowego polecenia kubectl logs. Musimy sięgnąć tylko oczywiście do kontenera, który nasze logi udostępnia.

Przyjrzyjmy się jeszcze po kolei poszczególnym elementom zawartym w naszym rozwiązaniu.

Fragment zaznaczony jako 3 to wolumin wewnątrz Poda. Miejsce w którym główna aplikacja, zaznaczona jako 1 będzie zapisywała logi. 2 to aplikacja pomocnicza, odczytująca logi. 4 i 5 to punkty montowania woluminu 1 do poszczególnych kontenerów wewnątrz poda.

Podsumowanie

Uruchamianie dwóch lub więcej kontenerów w jednym Podzie nie jest podejściem, które powinniśmy zawsze stosować. Umieszczanie na przykład razem WordPressa i MySQL nie jest dobrym pomysłem. Więcej, jest złym pomysłem.

Są jednak przypadki, gdzie taki dodatkowy kontener może nas wspomóc w realizacji zadań. I wtedy warto go zastosować.

Comments are closed.