Nowości na re:Invent 2021

Nowości na re:Invent 2021

Poniżej spisałem nowości na re:Invent 2021, które wpadły mi w oko. Jak zwykle przegląd jest dość subiektywny. Aha, raczej bez usług w preview.

Nowości na re:Invent 2021, no tak ciut przed…

AWS price reduction for data transfers out to the internet

Dwie zmiany cen transferu danych do Internetu. Każdego miesiąca pierwszy terabajt transferu danych z Amazon Cloudfront, oraz pierwsze 100 gigabajtów danych ze wszystkich regionów AWS (z wyjątkiem Chin i GovCoud) będzie bezpłatne. Zdjęto także ograniczenie, że Free Tier działa tylko rzez pierwsze 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o CloudFront to także pierwsze 10 milionów żądań HTTP/S i pierwsze 2 miliony wywołań funkcji CloudFront Functions będą bezpłatne.

AWS Lambda now supports event filtering for Amazon SQS, Amazon DynamoDB, and Amazon Kinesis as event sources

Super możliwość. Możemy filtrować eventy, które będą uruchamiały funkcje Lambda. Oszczędność kosztów i mniej warunków w samym kodzie funkcji.

Nowości na re:Invent 2021 - filtrowanie

Tutaj już o tym pisałem. Można zobaczyć przykład działania filtra dla kolejki SQS.

AWS App Runner supports GitHub Actions to build and deploy applications

Możemy też już używać GitHub Actions do deploymentu aplikacji na AWS App runner. Więcej na ten temat tutaj.

Introducing Amazon CloudWatch RUM for monitoring applications’ client-side performance

Nowa usługa, która umożliwia monitorowanie webowych aplikacji klienckich. Mamy na przykład telemetrię, śledzenie błędów JavaScript i Http.

Na blogu AWS dostępne jest przykładowe rozwiązanie.

Introducing Amazon CloudWatch Evidently for feature experimentation and safer launches

Usługa umożliwia udostępnienie użytkownikom „ukrytych” w aplikacji funkcjonalności i ich testowanie na określonej liczbie konsumentów. Możliwe jest także przeprowadzenie testów A/B.

Tutaj można zobaczyć przykład działania.

AWS announces the new Amazon Inspector for continual vulnerability management

Maszyny wirtualne to może nie jest moja główna działka, ale nowy Amazon Inspector może monitorować także repozytoria ECR. Dodatkowo możemy go teraz łatwo uruchomić na poziomie całej organizacji.

Więcej an temat automatyzacji Inspectora na blogu AWS.

Introducing AWS Migration Hub Refactor Spaces – Preview

Modernizacja aplikacji nie jest trywialnym zadaniem. Nowa możliwość AWS Migration Hub (jeszcze w preview) ma nam to zadanie ułatwić. Mamy mieć możliwość łączenia sieci pomiędzy kontami, aby odseparować stare i nowe elementy aplikacji. Ma nam zapewnić także proxy, które będzie kierowało ruch zarówno do starych jak i nowych, zrefaktoryzowanych części aplikacji.

Zapowiada się na ciekawą rzecz. Tutaj więcej na ten temat.

Amazon S3 adds new S3 Event Notifications for S3 Lifecycle, S3 Intelligent-Tiering, object tags, and object access control lists

Zdarzenia związane z lifecycle policies (takie jak usuwanie plików), zmianami tagów bądź access control list mogą być teraz także źródłem eventów S3, które możemy przesłać dalej.

AWS Control Tower introduces Terraform account provisioning and customization

Do tej pory kustomizację (piękne słowo) kont tworzonych przy pomocy usługi Control tower mogliśmy robić za pomocą Cloud Formation. Od teraz możliwe jest użycie do tego celu Terraforma.

Amazon S3 Event Notifications with Amazon EventBridge help you build advanced serverless applications faster

Od teraz możemy przesyłać wszystkie eventy S3 do Event Bridge. Czyli bez pośrednika w rodzaju topica SNS możemy je propagować do praktycznie nieograniczonej ilości usług.


Przykład na blogu AWS.

Nowości na re:Invent 2021

No i po keynote. Mówiąc szczerze jestem „lekko” rozczarowany. Ale poza nową wersją procesora Graviton 3, który dostępny jest w maszynach w preview, coś wybrałem.

Announcing Amazon Kinesis Data Streams On-Demand

Zawsze trochę irytowało mnie planowanie zapotrzebowania na ilość danych w usłudze Kinesis Data Streams. Od teraz nie będziemy musieli tego robić. Data Streams mogą działać w trybie on-demand.

Przed użyciem przeczytaj ulotkę… To znaczy cennik. Nie wygląda to na serverless, który czeka w gotowości, a my za to nie płacimy.

Więcej na ten temat jak zwykle na blogu AWS.

Introducing Amazon SageMaker Canvas – a visual, no-code interface to build accurate machine learning models

Teraz jeszcze książki w rodzaju „ML w weekend” lub „ML dla opornych”. 😉 Przykrywania chmury ciąg dalszy. Nie znam się na ML, ale usługa ma umożliwić prawie wszystkim korzystanie z dobrodziejstw ML za pomocą klikania, bez konieczności pisania kodu.

 

I to na tyle. To mnie zaciekawiło. O usługach w preview nie piszę, będą w GA pewnie za rok lub później. Ale dzieje się w data. Kierunek serverless, i to mnie cieszy. Kafka w modelu serverless to podobno marzenia wielu osób pracujących z danymi. Prywatne sieci 5G też pewnie nie przybędą szybko do Polski. 😉 Poza tym, raczej za pomocą tej usługi nie uruchomisz kolejnego Play czy Plusa. To nie to.

Czekam na pozostałe ogłoszenia podczas re:Invent.

Amazon S3 Object Ownership can now disable access control lists to simplify access management for data in S3

 

Można nareszcie tak ustawić bucket S3, żeby właścicielem uploadowanego pliku był właściciel bucketa. Przestaną wtedy także działać ACL-ki i dostępem bo plików będzie można zarządzać za pomocą polis.

Amazon S3 announces a price reduction up to 31% in three storage classes

Do S3 Intelligent-Tiering dodano klasę storage Archive Instant Access, która umożliwia tańsze 0 68% archiwizowanie danych, ale jednocześnie zapewnia do nich natychmiastowy dostęp.

Amazon DynamoDB announces the new Amazon DynamoDB Standard-Infrequent Access table class, which helps you reduce your DynamoDB costs by up to 60 percent

Nowa klasa DynamoDB która w zamian za droższe o 30% operacje na danych oferuje tańszy o 60% storage. Idealna opcja dla archiwalnych danych, do których nie sięgamy za często.

Więcej na blogu AWS.

AWS Transit Gateway introduces intra-region peering for simplified cloud operations and network connectivity

Mozna w ramach jednego regionu tworzyć połączenia peeringowe pomiędzy wieloma instancjami Transit Gateway.

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) announces Network Access Analyzer to help you easily identify unintended network access

Udostępniono narzędzie, które umożliwi wykrycie niepożądanego ruchu sieciowego. Mamy predefiniowane definicje od AWS

Można tworzyć także swoje własne.

Tutaj więcej na ten temat.

Amazon SQS Enhances Dead-letter Queue Management Experience For Standard Queues

Można tak skonfigurować dead letter queue (dla kolejek standard), żeby nieprzetworzona wiadomość wróciła do kolejki źródłowej. Lub do innej, którą skonfigurujemy.

Tutaj jest przykład. A tu drugi. To ja już nie będę na te temat pisał.

Jeden minus, z tego co wiem, na chwilę obecną (2021.12.02 20:26) możemy to skonfigurować tylko przez konsolę. Mam nadzieję, że się mylę lub to się szybko zmieni. Mam już kilka pomysłów na zmiany w kilku działających rozwiązaniach.

Announcing Amazon EC2 M1 Mac instances for macOS

Dostępne są już maki z procesorami M1. Uwaga, najkrócej możemy ich używać (lub tylko zapłacić) 24h. Więcej o Mac-ach w chmurze AWS tu.

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) v2 is now generally available

Dostępna jest już w GA wersja 2 CDK.

AWS announces Construct Hub general availability

I dostaliśmy także bibliotekę komponentów CDK, za pomocą których możemy budować naszą infrastrukturę.

Po więcej informacji zapraszam tutaj.

New Sustainability Pillar for the AWS Well-Architected Framework

Wkład AWS w zrównoważony rozwój. Do swojego manifestu dołożyli troskę o środowisko. Ciekawe czy pytania na egzaminach ulegną w związku z tym zmianie.

Więcej we wprowadzeniu Aleca Casalboni.

Jeszcze jeden powód, żeby iść w Cloud Native. 🙂

 

 

Comments are closed.