AWS news – grudzień 2021

AWS news – grudzień 2021

Tym razem bardzo krótki raport. Większość nowości AWS zaprezentował podczas re:Invent. Zapraszam więc także do zapoznania się z opisem ciekawych nowości zaprezentowanych podczas konferencji.

AWS WAF adds support for CloudWatch Log and logging directly to S3 bucket

Poza Kinesisem możemy już także odkładać logi z usługi AWS WAF do CloudWatch lub S3.

AWS AppSync now supports custom domain names for AppSync GraphQL endpoints

Możliwe jest używanie własnych domen dla endpointów AppSync.

AWS Launch Wizard now provides guided deployment of Amazon EKS

Dostaliśmy wizarda, który poprowadzi nas za rękę podczas tworzenia klastrów Kubernetesa w usłudze EKS.

 

AWS Lambda now supports Internet Protocol Version 6 (IPv6) endpoints for inbound connections

Jeżeli korzystamy z endpointów do wywoływania funkcji Lambda, to możemy już użyć protokołu IPv6.

Comments are closed.