AWS news – czerwiec 2022

AWS news – czerwiec 2022

Mój comiesięczny i subiektywny przegląd nowości w AWS, czyli AWS news – czerwiec 2022. Zapraszam.

Amazon EMR Serverless is now generally available

Może nie do końca serverless, ale EMR potrafi już sam zapewnić nam odpowiednią ilość zasobów do naszych zadań.

Dla zainteresowanych, AWS przygotował cały artykuł na ten temat. A jeżeli ktoś lubi podcasty to można też posłuchać na ten temat.

AWS Step Functions launches an interactive workshop for building and deploying application workflows

To nie tyle zmiana w usługach AWS, ale bardzo fajny warsztat dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę z usługą Step Functions.

Temat poruszałem dość dawno tu i tu, ale od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Jak to w chmurze.

Amazon RDS adds support for publishing events to encrypted Amazon SNS topics

Usługa RDS może przesyłać eventy do szyfrowanych topiców SNS. Rzadko korzystam w swoich rozwiązaniach z baz relacyjnych, ale to ważna zmiana. Nie pamiętam już kiedy klient rozważał korzystanie z nieszyfrowanych topiców SNS.

Amazon Route 53 announces IP-Based Routing for DNS Queries

Dostaliśmy nową politykę routingu. Routing oparty na protokole IP pozwoli na zastosowanie routingu DNS w oparciu o blok Classless Inter-Domain Routing (CIDR), do którego należy adres IP, z którego pochodzi zapytanie.

Można na przykład kierować użytkowników końcowych w przychodzących od okreslonych dostawców usług internetowych (ISP) do określonych punktów końcowych.

NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB adds support for CreateTable, UpdateTable, and DeleteTable operations

NoSQL Workbench for DynamoDB, czyli klient DynamoDB, dostał wsparcie dla operacji Control Plane takich jak wymienione wyżej.

AWS Security Hub now receives AWS Config managed and custom rule evaluation results

Wyniki ocen przeprowadznych przez AWS Config są już dostępne w Security Hubie,

Announcing support for cross-region search in Amazon OpenSearch Service

Możemy wykonywać zapytania za kulku serwerach OpenSearch rozmieszczonych w wielu regionach. Więcej w dokumentacji.

AWS Config now supports 15 new resource types

Możemy monitorować dodatkowe 15 usług za pomocą AWS Config:

1. AWS::SageMaker::Model
2. AWS::StepFunctions::StateMachine
3. AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
4. AWS::Batch::JobQueue
5. AWS::Batch::ComputeEnvironment
6. AWS::StepFunctions::Activity
7. AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
8. AWS::WorkSpaces::Workspace
9. AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
10. AWS::Route53Resolver::ResolverRule
11. AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
12. AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
13. AWS::MSK::Cluster
14. AWS::DMS::EventSubscription
15. AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

Pełna lista tutaj.

Announcing a new AWS Bills page experience

Mi się zmiany w prezentowaniu billingu podobają. Rzeczywiście o wiele łatwiej ogarnąć na co idą pieniądze. Niestety, po zmianach kasa    ucieka tak samo szybko. 🙂

new billing

AWS WAF adds support for inspecting multiple request headers

AWS WAF umożliwia sprawdzenie wszystkich nagłówków i cookies w requeście HTTP bez konieczności i wyspecyfikowania.

Usługa i zarazem moduły IoT ExpressLink weszły w GA. Teraz połączenie IoT do AWS powinno być jeszcze prostsze.

Kiedyś bawiłem się mikrokontrolerami, a IoT od dawna siedzi mi z tyłu głowy, zamówiłem więc sobie jeden „do zabawy”.

iot express link

Więcej na blogu AWS.

Amazon EC2 Auto Scaling announces increased Auto Scaling group default limit per account

Limit grup autoskalingowych podniesiono z 200 do 500. Mam nadzieję, że zbyt dużo użytkowników nie potrzebuje tego w połowie 2022 roku.

Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) enables dynamic resizing for storage space

Baza Amazon DocumentDB potrafi teraz automatycznie zmniejszać storage (max 64 TiB) podpięte pod klaster w momencie kiedy usuniemy z niego dane. Płacimy tylko za tyle, ile używamy.

AWS Glue Streaming ETL now supports auto-decompression

AWS Glue potrafi rozpoznać dane przesyłane z Amazon Kinesis, Amazon MSK lub własnej Apache Kafka, skompresowane za pomocą BZIP, GZIP, SNAPPY, XZ lub ZSTD i rozpakować je przed przetworzeniem.

AWS Toolkit for Visual Studio adds Amazon CloudWatch Logs Integration

AWS Toolkit dla Visual Studio dostał integrację z CloudWatch Logs. Możemy bezpośrednio w aplikacji przeglądać logi.

Comments are closed.